In- & Uitsluitcriteria bij cliënten 


Het is van groot belang dat zorgaanbieders duidelijke richtlijnen hebben om de veiligheid en het welzijn van zowel hun cliënten als hun medewerkers te waarborgen. De Vrolijke Zuster Thuiszorg heeft duidelijke uitsluitingscriteria vastgesteld om ervoor te zorgen dat de zorg die ze bieden, overeenkomt met hun kernwaarden van veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Hier is een tekst die deze criteria benadrukt:


Bij De Vrolijke Zuster Thuiszorg staat de kwaliteit en veiligheid van onze zorg altijd voorop. We zijn toegewijd aan het bieden van zorg op maat aan speciale doelgroepen die een specifieke benadering vereisen. Onze kernwaarden, namelijk Veilig, Vertrouwd en Verantwoord, vormen de ruggengraat van onze zorgverlening.

Hoewel we streven naar het leveren van hoogwaardige zorg aan iedereen die het nodig heeft, erkennen we dat er situaties kunnen zijn waarin onze zorg niet de meest geschikte oplossing is. In dergelijke extreme gevallen is het in het belang van zowel de cliënt als onze medewerkers om zorg te weigeren. We doen er alles aan om in deze gevallen doorverwijzing naar een passende zorgverlener te faciliteren via ons uitgebreide netwerk.

De Vrolijke Zuster levert geen zorg aan de volgende cliëntengroepen:

  • Cliënten die intramurale zorg nodig hebben, zoals in een verpleeghuis. Onze specialisatie ligt in extramurale zorg.
  • Cliënten die een gevaar vormen voor zichzelf of onze medewerkers, bijvoorbeeld door een ernstige drugsverslaving, complexe psychiatrische problemen, of vergevorderde dementie die intramurale zorg vereist.
  • Cliënten met suïcidale gedragsvertoningen, tenzij in goed overleg en met de juiste verwijzing naar een geschiktere zorgaanbieder.
  • Cliënten die niet willen meewerken aan onze kernwaarden van veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid, evenals degenen die de hulp van De Vrolijke Zuster Thuiszorg weigeren.
  • Cliënten die medewerkers discrimineren of niet voldoen aan respectvolle omgangsnormen.
  • Cliënten jonger dan 18 jaar, aangezien we ons richten op volwassenenzorg.
  • Zorglevering voor 07.30 uur 's ochtends is niet beschikbaar.
  • We passen geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe.
  • Cliënten die medisch technologische thuiszorg nodig hebben, zoals chemokuren thuis of het gebruik van een morfinepomp.


Bij De Vrolijke Zuster Thuiszorg zetten we ons in voor het bieden van hoogwaardige, aangepaste zorg aan iedereen die onze hulp nodig heeft, maar we doen dit altijd met het oog op de veiligheid en het welzijn van onze cliënten en medewerkers.