Zorg bij dementie 

 

Wat is dementie?
Dementie is een ziektebeeld dat zich kenmerkt door een geleidende achteruitgang van het geestelijk functioneren. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met het geheugen, spreken en begrijpen, het uitvoeren van handelingen, het herkennen van dingen en mensen en het maken van plannen en het organiseren.
Ook kan het gedrag en de stemming veranderen. Iemand met dementie kan zijn tekortkomingen in het begin nog enige tijd verbergen. Daarna ontstaan er veelal problemen in het dagelijks leven, in de huishouding en met de omgeving.

 

Begeleiding
Iemand met beginnende dementie kan behoefte hebben aan begeleiding. Men kan veel zelf, maar heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij het kiezen van kleding of bij het boodschappen doen.
Men is nog goed in staat enkele uren per dag alleen gelaten te worden in de eigen omgeving, maar heeft wel begeleiding nodig bij dagelijkse handelingen.

 

Verzorging
Er ontstaat een behoefte aan verzorging, zoals bij het wassen en aankleden. Men kan overdag minder lang of niet meer alleen gelaten worden, daar bieden wij hulp.

 

Verpleging
Ook ontstaat er een behoefte aan verpleging als iemand bij bijna alle dagelijkse handelingen geholpen moet worden.  Denk hierbij aan eten, drinken, wassen, aankleden en/of naar het toilet gaan. Of als de persoon incontinent wordt, ’s nachts niet naar bed wilt of zomaar aan de wandel gaat.  Er kunnen natuurlijk ook andere problemen zijn waardoor dag en nacht verpleging nodig is.

 

Huishouding
Wij zijn naast alle bovenstaande fasen en behoeften ook aanwezig voor hulp bij huishouding.

 

De Vrolijke Zuster Thuiszorg regelt de juiste zorgverlener die passend is bij uw situatie en behoefte. Ons professionele zorg team geeft zorg op maat bij dementie en zorg voor ouderen.