Clientenraad

 

Wat is een cliëntenraad?

 

De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorg-instelling behartigt. Elke zorginstelling is verplicht een cliëntenraad aan te stellen volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). In de raad kunnen zowel cliënten als niet-cliënten plaatsnemen, de zorginstelling benoemt de leden.

 

Waarom een cliëntenraad?

Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling. Zij zijn de stem van de cliënten. Deze stem is gebaseerd op de ervaringen van cliënten over allerlei zaken zoals bijvoorbeeld de geleverde zorg en de communicatie van de zorginstelling richting de cliënt. De cliëntenraad heeft als doel om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.

 

De cliëntenraad van De Vrolijke Zuster Thuiszorg

Op dit moment heeft De Vrolijke Zuster Thuiszorg nog geen actieve cliëntenraad.  Wij zijn op zoek naar leden die deze belangrijke rol op zich zouden willen nemen. Heeft u interesse in deze functie neem dan contact op met De Vrolijke Zuster.