Klachtenbehandeling

 

De zorg is en blijft mensenwerk en waar mensen werken, worden fouten gemaakt. De Vrolijke Zuster stelt het zeer op prijs om klachten te vernemen. Daarmee wordt immers een signaal afgegeven dat er iets schort aan de dienstverlening en kunnen passende maatregelen genomen worden die herhaling in de toekomst kunnen voorkomen. Heeft u een klacht, dan horen wij dit graag van u.  

De Vrolijke Zuster is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. U kunt de volgende stappen nemen om uw klacht kenbaar te maken:

 

·         Bespreek de onvrede of klacht eerst met de 
          zorgaanbieder

·         Komt u er samen niet uit? Dan kan zowel u 
          als cliënt als de zorgaanbieder contact  
          opnemen met      

          Klachtenportaal Zorg via   
          [email protected]

·         Of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het
          klachtenformulier in 

 

Opmerking: u heeft ten alle tijden de mogelijkheid om de bovenstaande stappen volledig over te slaan. U kunt er dus voor kiezen om uw klacht niet aan De Vrolijke Zuster Thuiszorg kenbaar te maken, maar u in plaats daarvan rechtstreeks tot de klachtenfunctionaris te richten. Tussenkomst van De Vrolijke Zuster Thuiszorg is derhalve niet vereist.
 

Natuurlijk kan het ook zo zijn dat je geen klacht hebt, maar wel iets gezien hebt dat anders of beter kan. Graag horen we je verbetersuggesties zodat wij onze dienstverlening blijvend kunnen verbeteren. Ook dit kun je met een medewerker bespreken of je kunt ons hierover een mail sturen naar [email protected]