Hoe krijg ik verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging)?

Per 1 januari 2015 is verpleging en verzorging thuis onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico voor. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig heeft.

 

Wijkverpleging aanvragen

Wilt u wijkverpleging aanvragen? Voor verpleging en verzorging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Vaak heeft u al wel (intensief) contact met de huisarts. Wilt u wijkverpleging ontvangen? Dan kunt u zelf contact opnemen met De Vrolijke Zuster 065050 5858 of vul onze contactformulier in.

Wat valt er onder wijkverpleging?

Onder wijkverpleging valt verpleging en verzorging die u thuis krijgt. Bijvoorbeeld hulp bij aankleden, douchen, naar het toilet gaan of wondverzorging. De Vrolijke Zuster is in eerste instantie een zorgverlener en geeft u medische zorg. Bijvoorbeeld uw medicijnen klaarzetten en toedienen. Daarnaast maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen.

De Vrolijke Zuster regelt de zorg

De huisarts of wij van De Vrolijke Zuster bespreekt met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De Vrolijke Zuster helpt u om de zorg te regelen. Samen met uw familie of vrienden en andere professionele zorgverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijke werker.


WTZi toelating
Om zorg te kunnen verlenen hebben zorginstellingen een toelating nodig. Dit staat in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Met een WTZi-toelating mogen zij zorg aanbieden die wordt vergoed via de zorgverzekering of Wlz. Bij de aanvraag voor de WTZi-toelating wordt getoetst of de instelling aan bepaalde eisen voldoet. Een van de belangrijkste eisen is de bereikbaarheid van spoedzorg. Ook transparantie is belangrijk. Hoe zit het bestuur in elkaar en hoe wordt de instelling dagelijks geleid?  De Vrolijke Zuster Thuiszorg heeft deze toelating en mag dus zorg verlenen vanuit de wet WTZi.