Zorgaanvraag/Aanmelding

U kunt via onze website, telefonisch, per e-mail, informatie aanvragen over onze zorgdiensten, werkwijze en tarieven. Op basis van uw aanvraag maken wij een afspraak voor een intakegesprek.

 

Intakegesprek

Voor de start van de zorg komt onze verpleegkundige bij u langs voor een intakegesprek, dit kan bij u thuis of (bij opname) in het ziekenhuis zijn. Tijdens dit intakegesprek kijkt de verpleegkundige samen met u naar de zorgbehoefte. Ze bespreekt met u de zorgvraag en de benodigde deskundigheid. En adviseert over eventuele hulpmiddelen. Met elkaar stelt u oeen zorgplan vast, waarin de zorg, de dagen en zorgtijden worden afgesproken. Alle afspraken worden vastgelegd in een zorgovereenkomst.

 

Organiseren van de zorg:

Bij aanvang van de zorg wordt er een zorgcoördinator toegewezen die de zorg voor u coördineert. Vanaf dat moment is zij uw aanspreekpunt, voor alle vragen en/of opmerkingen die u heeft over de zorg. Uw zorgcoördinator komt wekelijks bij u langs om uw ervaring over de zorg te bespreken en om de kwaliteit en continuïteit van uw zorg te bewaken. Zij zal tevens met u nagaan of u tevreden bent met de verzorgende en/of verpleegkundige, of zij op tijd komen en of zij hun werk volgens afspraak doen. Zij zal alle afspraken die met u gemaakt zijn over de zorg, zorgvuldig overdragen en vastleggen in het zorgdossier.

 

Uitvoering van zorg:

Voor de uitvoering van de zorg bij u thuis zal één of een vast team van verzorgende en/of verpleegkundigen ingezet worden, afhankelijk van het aantal uren zorg dat u per week ontvangt. Alles rondom uw zorg wordt vastgelegd in het zorgdossier zodanig dat de voortgang van het zorgproces zowel voor u als voor uw zorgverleners inzichtelijk is. De verzorgende en verpleegkundigen gebruiken het zorgdossier voor overdracht, rapportage en registraties (o.a. aftekenlijst medicatie, bloeddruklijst etc). Het is dan ook belangrijk dat de verzorgende en/of verpleegkundige bij aanvang van haar dienst en bij het weggaan, het zorgdossier zorgvuldig doorneemt en bijhoudt voor de overdracht.

 

Evaluatie van zorg:

Onze medewerkers zullen u na iedere dienst vragen of u tevreden bent met de zorg die u ontvangt. Wij zien dit als een mogelijkheid om de zorgverlening aan te laten sluiten bij uw wensen en voortdurend te verbeteren. Tijdens het wekelijks huisbezoek door uw zorgcoördinator zal zij ook nagaan of u tevreden bent met de zorg. Zo nodig zal zij verbetermaatregelen treffen. Daarnaast zal zij uw zorgplan steeds bijstellen en ieder half jaar evalueren.