Zorgaanvraag/Aanmelding

U kunt via onze website, telefonisch, per e-mail, informatie aanvragen over onze zorgdiensten, werkwijze en tarieven. Op basis van uw aanvraag maken wij een afspraak voor een intakegesprek.

 

Eerste contact met cliënt
Leidinggevende heeft contact met de cliënt, b.v. via de telefoon. Leidinggevende geeft informatie over De Vrolijke Zuster en maakt een afspraak voor een intakegesprek. 

Intake
Leidinggevende bezoekt de cliënt en vult samen met de cliënt een intakeformulier in. Ook voert de leidinggevende een Arbocheck uit in de woonsituatie van de cliënt en inventariseert de eventuele benodigde hulpmiddelen. Leidinggevende heeft contact met huisarts om de Episode en Medicatielijst op te vragen.

Indiceren
Aan de hand van de intake, Episode en Medicatielijst indiceert de wijkverpleegkundige de benodigde zorg. Zij voert hierbij binnen 5 (werk)dagen een huisbezoek uit bij de cliënt. De wijkverpleegkundige stelt een zorgplan op (in ONS Nedap) en bespreekt deze met de cliënt. De cliënt ondertekend het zorgplan en stemt er mee in. 

Uitvoeren van zorg
De cliënt ontvangt de benodigde zorg a.d.v. het zorgplan en rapport over de gegeven zorg in ONS Nedap. 

Evaluatie
Iedere 6 maanden evalueren de cliënt en de wijkverpleegkundige het zorgplan en stellen eventueel het plan bij. 

Einde zorg
De zorg wordt beëindigd omdat de client zich zelf weer kan redden of bij overleiden. Met de wijkverpleegkundige vindt een evaluatie plaats.