In- & uitsluitingscriteria

 

“ De Vrolijke Zuster Thuiszorg vindt dat ieder mens waardevol is. De Vrolijke Zuster Thuiszorg heeft specifieke kennis en kunde om speciale doelgroepen, die een eigen benadering vereisen, zorg op maat te leveren.”

De Vrolijke Zuster hanteert hierbij de volgende kernwaarden: Veilig, Vertrouwd en Verantwoord.

 

De Vrolijke Zuster heeft als doel kwalitatieve zorg te verlenen aan iedereen die zorg nodig heeft. De kernwaarden hierbij zijn veilig, vertrouwd en verantwoord. Echter is het in sommige gevallen of situaties beter om de cliënt niet in zorg te nemen, bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag te zwaar of te complex is.

 

Uitsluitingscriteria

In onderstaande (extreme) gevallen zal waarschijnlijk worden overgegaan tot het weigeren van de zorg door De Vrolijke Zuster. Uiteraard doet De Vrolijke Zuster er in een dergelijk geval alles aan om, via het netwerk, de cliënt door te verwijzen naar een geschikte zorgverlener.

 

De Vrolijke Zuster levert geen zorg aan de cliëntengroepen die hieronder nader omschreven worden:

 

  • De Vrolijke Zuster levert alleen extramurale zorg. Cliënten die intramurale zorg nodig hebben, in bijvoorbeeld een verpleeghuis kunnen niet door De Vrolijke Zuster in zorg worden genomen.
  • Cliënten die een gevaar voor hunzelf of medewerkers van De Vrolijke Zuster vormen. Dit kan onder andere door een (ernstigedrugsverslaving, zeer complexe psychiatrische problematiek of vergevorderde dementie waarbij eigenlijk behoefte is aan een intramurale woonomgeving.
  • Cliënten met suïcidale gedragsvertoningen hebben vaak complexe zorg nodig en dienen altijd in goed overleg in zorg te worden genomen. In principe spant De Vrolijke Zuster zich bij deze cliënten in om ze door te verwijzen naar een geschiktere zorgaanbieder.
  • Cliënten die weigeren mee te werken aan het kernwaarden van De Vrolijke Zuster: veilig, vertrouwd en verantwoord werken van de medewerkers van De Vrolijke Zuster.
  • Cliënten die de hulp van De Vrolijke Zuster niet accepteren.
  • Clienten die medewerkers discrimineren.
  • We leveren uitsluitend zorg aan volwassenen.
  • Wij leveren geen zorg voor 07.30 uur in de ochtend.
  • Wij passen geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe.
  • Cliënten die medisch technologische thuiszorg nodig hebben (bijv. chemokuur thuis of morfinepomp)